Skip links

Üsküdar Fenayi Ali Efendi Camii Rölöve Restitüsyon Restorasyon Projeleri

Üsküdar Murat Reis Mahallesi Boyboy Sokak’ta yer alan Fenayi Ali Efendi Camii Türbesi ve Haziresi Rölöve Restitüsyon ve Restorasyon Projeleri Metot Mimarlık Restorasyon Tarafından hazırlanmaktadır. Projeler onay aşamasındadır.

Leave a comment

This website uses cookies to improve your web experience.