Skip links

Üsküdar Fenayi Ali Efendi Camii Rölöve Restitüsyon Restorasyon Projeleri

Üsküdar Murat Reis Mahallesi Boyboy Sokak’ta yer alan Fenayi Ali Efendi Camii Türbesi ve Haziresi Rölöve Restitüsyon ve Restorasyon Projeleri Metot Mimarlık Restorasyon Tarafından hazırlanmaktadır. Projeler onay aşamasındadır.

fenayi ali efendi camii restorasyon1

restorasyon metot mimarlik10

fenayi ali efendi camii restorasyon2

restorasyon metot mimarlik11

restorasyon metot mimarlik12

Leave a comment