Skip links

Rölöve Restitüsyon Restorasyon Projeleri, Mimari Projeler ve Uygulamalar

Bu Kategoride Eski Eser ve Yeni Mimari yapılar, ve ölçüm hizmetleri konusunda yaptığımız çalışmaları görebilirsiniz.

cengelkoy rolove restitusyon ve restorasyon projeleri

Çengelköy Rölöve ve Restitüsyon ve Restorasyon 140 pafta, 879 ada, 21 parsel

Çengelköy Rölöve ve Restitüsyon ve Restorasyon projeleri, ve yapının tescillenmesi işlemi. Şirketimiz tarafından yapılmıştır.
erzurum konak
Erzurum “KÖŞK NÜZHET-ÜL HAZRA” isimli köşk’ün Rölöve Restitüsyon Restorasyon Projeleri şirketimiz bünyesinde hazırlanmış ve ilgili anıtlar kurulundan onaylatılmıştır.
erzurum tarihi cephanelik
Erzurum  merkez bulunan eski cephanelik binasının Rölöve Restitüsyon Restorasyon Projeleri şirketimiz bünyesinde hazırlanmış
galata barnathan apartmani rolove restorasyon projesi1
BARNATHAN APARTMANI / Rölöve Restitüsyon ve Restorasyon projesi
restorasyon projeleri rolove
Fatih 499 ada 18 Parsel Tescilli Eser Restorasyon Projesi
restorasyon projesi suleymaniye1
Süleymaniye Rölöve Restorasyon Projesi
499 14 parsel restorasyon tarihi ev
499 ada 14 parsel Ahşap Konak Rekonstrüksiyon Projesi
rolove restorasyon suleymaniye eski eser
Süleymaniye 499 ada 16 Parsel Rölöve Restitüsyon Çalışması
499 ada 12 parsel restorasyon projesi2
499 ada 7 parsel rolove projesi
499 5 ROLOVE PROjesi
mehmetpasa yokusu tarihi ev
499 ada 2 parsel rolove projesi
sariyer restorasyon projesi
uskudar allame caddesi ahsap ev restorasyon projesi
rolove uskudar proje
rolove restorasyon galata kulesi1
499 suleymaniyeeski4yeni24kasnakçılarsok21 Kopya
suleymaniye rolove restorasyon 499 ada Kopya
eyup rolove projesi restorasyon projesi

Rölöve Restitüsyon ve Restorasyon Projesi Nedir?

Eski eser yapılarda 3 proje hazırlanmaktadır. İlk olarak hazırlanan rölöve projesi yapının mevcut durumunun projelendirilmesine verilen isimdir. Yapının orjinaline aykırı uygulamalar belirlenir, Devlet arşivleri, eski hava fotoğrafları, eski haritalar, yapıdaki izler ve yapının tarihi araştırılarak, rölöve çizim ve proje ile belgelenir. Restitüsyon projesi nedir? Eserin rölöve projesinde yapılan tarihsel araştırmalar, yapıdaki izler, Yapı yok olmuş ise eğer. benzer mimari özellikleri taşıyan plan tipolojileri üzerinden yola çıkılarak restitüsyon projesi hazırlanır. Bu proje de belgeleme niteliği taşıyan bir tespit projesidir. Restorasyon projesi nedir? Restorasyon projesi eser üzerinde yapılacak tüm yenilikleri gösteren projedir.2. Derece Eserler de cepheler üzerinde değişiklik yapılamaz plan şeması üzerinde yapı sahibi veya kurumun beklentilerini karşılayacak şekilde tasarlanır ve ilgili koruma kurulunun onayına sunulur. ​