Beyoğlu 325 ada 107 parsel Rölöve Restorasyon Projesi

tarafından
191
Beyoğlu 325 ada 107 parsel Rölöve Restorasyon Projesi

Beyoğlu tophane mahallesinde yer alan ahşap eski eserin rölöve restitüsyon ve restorasyon projeleri tarafımızdan hazırlanmıştır. Projeler anıtlar kurulundan onaylatışmıştır.