Skip links
Kim satin aldi Barnathan Apartmani 5 yildizli otel oluyor 222125 3

Barnathan Apartmanı - Rölöve Restitüsyon ve Restorasyon Projeleri

İstanbul Beyoğlu Galatanın İlk Eserlerinden Barnathan Apartmanı Rölöve Restitüsyon Restorasyon Projeleri ve Uygulaması Canikli Mimarlık Tarafından Hazırlanmıştır.

barnathan apartmani restorasyon
narnathan apartmoani galata otel restorasyon
rolove restitusyon restorasyon projesi barnathan1

İstanbul ili, Beyoğlu ilçesi, Şahkulu Mahallesi, Tımarcı Sokak da bulunan ahşap konut 39 pafta, 283 ada, 29 parselde kayıtlıdır.

Apartmana ana giriş Tımarcı Sokak üzerindendir. Tımarcı Sokağın bir kenarı boyunca uzanan ve bir taraftan da Galip Dede Caddesi'ne açılır.  

Galip Dede Caddesi'yle Tımarcı Sokağı'nın köşesinde, cadde yönünde kırılarak giden etkileyici bir perspektifle başlayan apartman, dönemin cephe düzeni ve bezemesel özelliklerini taşımaktadır. 

Home
Account
Cart
Search