Skip links

Barnathan Apartmanı – Rölöve Restitüsyon ve Restorasyon Projeleri

Interior Design

Barnathan Apartmanı - Rölöve Restitüsyon ve Restorasyon Projeleri

İstanbul Beyoğlu Galatanın İlk Eserlerinden Barnathan Apartmanı Rölöve Restitüsyon ve Restorasyon Projeleri Canikli Mimarlık Tarafından Hazırlanmıştır.

Interior Design

İstanbul ili, Beyoğlu ilçesi, Şahkulu Mahallesi, Tımarcı Sokak da bulunan ahşap konut 39 pafta, 283 ada, 29 parselde kayıtlıdır.

Apartmana ana giriş Tımarcı Sokak üzerindendir. Tımarcı Sokağın bir kenarı boyunca uzanan ve bir taraftan da Galip Dede Caddesi'ne açılır.  

Galip Dede Caddesi'yle Tımarcı Sokağı'nın köşesinde, cadde yönünde kırılarak giden etkileyici bir perspektifle başlayan apartman, dönemin cephe düzeni ve bezemesel özelliklerini taşımaktadır. 

This website uses cookies to improve your web experience.