Skip links

Projeler

Rölöve Restitüsyon Restorasyon Projeleri, Mimari Projeler ve Uygulamalar

Bu Kategoride Eski Eser ve Yeni Mimari yapılar, ve ölçüm hizmetleri konusunda yaptığımız çalışmaları görebilirsiniz.

Çengelköy Rölöve ve Restitüsyon ve Restorasyon 140 pafta, 879 ada, 21 parsel

Çengelköy Rölöve ve Restitüsyon ve Restorasyon projeleri, ve yapının tescillenmesi işlemi. Şirketimiz tarafından yapılmıştır.
Erzurum “KÖŞK NÜZHET-ÜL HAZRA” isimli köşk’ün Rölöve Restitüsyon Restorasyon Projeleri şirketimiz bünyesinde hazırlanmış ve ilgili anıtlar kurulundan onaylatılmıştır.
Erzurum  merkez bulunan eski cephanelik binasının Rölöve Restitüsyon Restorasyon Projeleri şirketimiz bünyesinde hazırlanmış
BARNATHAN APARTMANI / Rölöve Restitüsyon ve Restorasyon projesi
Fatih 499 ada 18 Parsel Tescilli Eser Restorasyon Projesi
Süleymaniye Rölöve Restorasyon Projesi
499 ada 14 parsel Ahşap Konak Rekonstrüksiyon Projesi
Süleymaniye 499 ada 16 Parsel Rölöve Restitüsyon Çalışması

Rölöve Restitüsyon ve Restorasyon Projesi Nedir?

Eski eser yapılarda 3 proje hazırlanmaktadır. İlk olarak hazırlanan rölöve projesi yapının mevcut durumunun projelendirilmesine verilen isimdir. Yapının orjinaline aykırı uygulamalar belirlenir, Devlet arşivleri, eski hava fotoğrafları, eski haritalar, yapıdaki izler ve yapının tarihi araştırılarak, rölöve çizim ve proje ile belgelenir. Restitüsyon projesi nedir? Eserin rölöve projesinde yapılan tarihsel araştırmalar, yapıdaki izler, Yapı yok olmuş ise eğer. benzer mimari özellikleri taşıyan plan tipolojileri üzerinden yola çıkılarak restitüsyon projesi hazırlanır. Bu proje de belgeleme niteliği taşıyan bir tespit projesidir. Restorasyon projesi nedir? Restorasyon projesi eser üzerinde yapılacak tüm yenilikleri gösteren projedir.2. Derece Eserler de cepheler üzerinde değişiklik yapılamaz plan şeması üzerinde yapı sahibi veya kurumun beklentilerini karşılayacak şekilde tasarlanır ve ilgili koruma kurulunun onayına sunulur. ​

This website uses cookies to improve your web experience.